Wat wordt jouw impact?

Wij worden ons er steeds meer van bewust dat er iets moet gebeuren. We realiseren ons dat alles wat we doen gevolgen heeft, zowel positief als negatief. Het is tijd om stil te staan bij onze eigen impact. Natuurlijk willen we graag iets bereiken met ons werk, meer dan alleen geldelijk gewin. Iedereen heeft bewust óf onbewust een doel in het leven. Soms staan we daar niet bij stil of zijn we deze uit het oog verloren. Wanneer heb jij voor het laatst stilgestaan bij de vraag waarom je doet wat je doet? En wat was de conclusie? Precies, daarom is het goed om er over na te denken.

Impact als houvast

Het hebben van een betekenisvolle belofte geeft houvast en inhoud, aan personen én organisaties. Impact inzetten vraagt een transitie van bedrijven en van de mensen in deze organisaties. Op álle niveaus is bewustzijn en verandering nodig. Alleen dan kan je met elkaar betekenisvol en impactvol zijn. Dat is precies waar Berckeley Square goed in is: kijken naar het geheel, verschillende niveaus verbinden en stap voor stap de beweging in de juiste richting ondersteunen.

Organisaties die werken vanuit betekenis en impact noemen wij 'gelukkige organisaties’. Twee elementen zijn hierbij belangrijk: gelukkige organisaties acteren vanuit een betekenisvolle belofte en stellen de intrinsieke motivatie van mensen om zichzelf vanuit hun passie en purpose te sturen centraal.

Wij geven in onze begeleiding houvast door niet alleen de ‘harde’ transitie centraal te stellen, maar ook de ‘zachte’ transformatie van elk individu in de organisatie.

De impact van Berckeley Square


Voor ons geldt dat we een blijvende impact willen maken. We zetten ons in voor eerlijk werk, goede gezondheid en welzijn van het individu en hopen dat daardoor gelukkige organisaties ontstaan.

Wij geloven in het in ere herstellen van de betekenisvolle belofte in organisaties. Alle organisaties zijn ooit opgericht om waarde te creëren en impact te maken; oftewel het verschil te maken. In het DNA van de organisatie en in ieder mens zien we die behoefte. Alleen met elkaar hebben we een manier van werken gecreëerd waardoor deze behoefte wordt ondergeschoven. Het is tijd om die betekenis terug te vinden.

Onze impact vertaald in een hands-on aanpak

Impact willen hebben is één, het bewerkstelligen is twee. Wat wij concreet doen om die verantwoordelijkheid te nemen, hebben we in vijf interventie-lagen vertaald. De lagen zijn niet onderling uitsluitend, maar lopen van breed naar smal waarin de verschillende interventies in elkaar overvloeien. Zonder leiderschapsontwikkeling geen netwerkontwikkeling en zonder netwerkontwikkeling kan er wel sprake zijn van leiderschapsontwikkeling. Het is een van-binnen-naar-buiten beweging.

Waar heb jij behoefte aan om impact te kunnen maken?

  • Visie- of identiteitsontwikkeling vanuit de betekenisvolle belofte van de organisatie en de medewerkers.
  • Netwerkontwikkeling vanuit meerdere betrokken partijen.
  • Organisatieontwikkeling vanuit ieders persoonlijk leiderschap en heelheid gelukkige organisatie.
  • Ontwikkeling naar zelfsturende teams vanuit het aanwezige talent bij medewerkers.
  • Leiderschapsontwikkeling vanuit ieders persoonlijk leiderschap en heelheid.


Raymon Geurts Persoonlijke Impact

Hoe creëren we welzijn en geluk voor velen in plaats van welvaart voor enkelen? Hoe worden bestaande organisaties toekomstbestendig en betekenisvol? Hoe zorgt betekenis voor een wendbare organisatie? Welk leiderschap is nodig om betekenis en échte zelfsturing van medewerkers centraal te stellen? Wat vraagt dit van de bestuurlijke elite in organisaties? Deze indringende en actuele vragen over organisatieontwikkeling vormen de grondslag van dit boek.

Ontwikkeling doet zich niet voor in vaste fasen, maar het helpt als je weet waar je je als organisatie en persoonlijk bevindt in het proces en wat de volgende stap kan zijn. Dit inzicht biedt dit boek. Beschouw het als een gids om bestaande organisaties (weer) vanuit betekenis te ontwikkelen en de maatschappelijke impact te vergroten.

De gelukkige organisatie is ontstaan uit vele ervaringen – zowel successen als butsen en kneuzingen – die je hopelijk inspireren om een eigen weg in te slaan.

De gelukkige organisatie
Over ons
Over ons

Waarom we doen wat we doen >

Boek
Boek

De Gelukkige Organisatie >

Om deze twitter feed te kunnen bekijken moet u onze marketing-cookies accepteren.