< Onze werkplaats

Aan de slag voor de zorg! - Cees de Wildt

25 mei 2022
Diedel van Rooij
1002x
0
Aan de slag voor de zorg! - Cees de Wildt

Cees de Wildt reageert op een opmerking die Ellen Boonen eerder deed: “Kunnen we over voldoende arbeidspotentieel beschikken in de zorg in de toekomst?”
Zijn antwoord is duidelijk en realistisch, denk jij er ook zo over?

Ook geeft hij antwoord op de kettingvraag van Ellen, “Hoe kun je het idee van de Nationale Zorgklas verder doorontwikkelen?”.

Door het al bestaande arbeidstekort in de zorg en vervolgens door de extra vraag naar zorgpersoneel door de corona crisis is, met name het traject om zij-instromers sneller naar de arbeidsmarkt te krijgen, in een enorme stroomversnelling geraakt.

Diedel van Rooij gaat in het interview verder in op: het appél dat in het rapport van de SER staat én de visie van Cees om het productiviteitsgroei te vergroten d.m.v. een top 10 te maken van de lastendruk en deze te gebruiken om een halvering van de administratieve lasten te creëren.

Cees geeft aan het einde van zijn interview, ook weer een Kettingvraag door aan Chantal Becks, t.a.v hun HR prijs en hoe zij hun succes hebben weten te behalen m.b.t. stageplekken binnen de zorg.