< Onze werkplaats

Wij steunen het manifest: Leve het onderwijs! Doe je mee?

16 april 2021
1562x
0
Wij steunen het manifest: Leve het onderwijs! Doe je mee?

'Leve het Onderwijs!' is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van 'wat kan niet' naar 'wat kan wel'.

Doen wat er toe doet, dat is wat jij als onderwijsbestuurder wil. Kinderen en jongeren kunnen zich optimaal ontwikkelen wanneer zij gezien worden en het onderwijs krijgen dat zij verdienen. En alle onderwijsprofessionals spelen hierin een sleutelrol. Leve het onderwijs! neemt hen serieus. Door vanuit vertrouwen ruimte te geven ontstaat het beste onderwijs.

Het manifest verbindt zich aan 6 pijlers:

  • van controle naar vertrouwen
  • intrinsieke motivatie
  • je willen verantwoorden / transparant zijn als beroepsgroep
  • eigen ontwikkeling: de bestuurder als persoon
  • waarden toevoegen / voor- en naleven
  • dialoog

Deze pijlers zijn tevens de basis onder het boek 'De Gelukkige Organisatie' van onze collega Raymon Geurts. De whitepaper van het boek kun je hier downloaden.

Al ruim 90 bestuurders hebben het manifest ondertekend en zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ruim 1100 scholen en 18.000 leraren. Wil jij deze beweging ook steunen? Stuur een e-mail info@levehetonderwijs.nl.

Meer informatie over het 'Leve het onderwijs!' vind je op hun website.