< Onze werkplaats

Een kerstwens..

23 december 2021
Raymon Geurts
275x
0
Een kerstwens..

We zitten weer thuis. In de traditionele vertraging van Kerst voelt dit nog als tussentijd. Maar na de vakanties en feestdagen gaan we weer starten aan een nieuw jaar met allerlei mooie voornemens om het goede te doen. In deze tijd van onzekerheid en afstand door Corona, is het nog nooit zo relevant geweest om met elkaar stil te staan bij het belang van wederkerigheid, inclusiviteit en verbondenheid. De vele actuele en prangende thema’s die om onze aandacht en betekenis vragen groeien met de dag. Denk aan de polarisatie rond vaccinatie, klimaat, toeslagenaffaire, datacenters, woningmarkt of de kansongelijkheid in de maatschappij.

Steeds meer mensen hunkeren naar het eerlijke verhaal en een perspectief dat bijdraagt aan het vertrouwen in de regering om ons hierin te gidsen en te leiden. Een samenbindend perspectief dat ons niet kan beschermen tegen teleurstellingen of andere uitkomsten dan gehoopt. Maar een perspectief vanuit heldere principes dat ons wel kan helpen in het bepalen van een logische volgende stap: Van A naar B, volgens de principes van B. De eerste verkenning ten aanzien van ons gedwongen ‘huwelijk’ met Corona worden bijvoorbeeld al door de Bredase burgemeester Depla gevoerd. Heldere principes waarin we onze rituelen en gewoontes structureel moeten aanpassen aan ‘het leven met Corona’. Bijvoorbeeld een langere kerstvakantie voor de scholen of het verplaatsen van grootschalige evenementen naar de luwere Coronatijd in de zomer.

In de afgelopen twee jaar heb ik deze verschillen ook gezien binnen organisaties. Er waren organisaties die medewerkers perspectief konden bieden en de organisaties die dat niet konden. Medewerkers die vanuit een gezamenlijke betekenis een gevoel van wederkerigheid en verbondenheid ervoeren. Ondanks de maatregelen en de verplichte afstand door thuiswerken, voelde zij de vrijheid om met elkaar manieren van werken te ontwikkelen die hen steeds weer in staat stelden om betekenis te hebben. Zij maakten met elkaar morele afwegingen die gingen over presteren aan de ene kant en het individueel welbevinden van een ieder aan de andere kant. Thuiswerken was geen must, maar een mogelijkheid. Samenwerken werd organisch opgezocht op creatieve manieren en zorgen al voor een hybride vorm van werken. Elke nieuwe situatie werd afgewogen op basis van de risico’s van samenzijn en het verlangen om met elkaar impact te maken. Dit terwijl er ook organisaties waren -helaas grote aantallen- die vooral mechanisch met deze crisis omgingen en erachter kwamen dat de verbondenheid en het gezamenlijk perspectief in hun organisatie misten. Medewerkers voelden zich vooral verloren en raakten op sommige plekken zelf uit het zicht. Het eerste wapenfeit bij de komst van de Coronacrisis was een bezuiniging op werkplekken en receptiefuncties. Om vervolgens digitaal werken als vervanging te zien voor samenwerken. Zij konden niet meer fixen wat allang verbroken was. Er was geen beleving van wederkerigheid of verbondenheid meer bij medewerkers.

Net voor de eerste golf van de Corona crisis heb ik mijn boek De Gelukkige Organisatie uitgegeven. In dat boek beschrijf ik bouwstenen om van mechanisch en gericht op het systeem naar een omgeving te ontwikkelen waar mensen zich verbonden voelen op een gezamenlijke betekenis. Een grof onderscheid maakt ik tussen omgevingen waarin -naar een vrije vertaling van John Stuart Mill- medewerkers hun eigen succes alleen afmeten aan de toegevoegde waarde die zij leveren aan hun bijdrage aan het welzijn van het geheel of hun eigen succes vooral afmeten aan de toename van hun eigen welvaart of welzijn. Een Gelukkige Organisatie is een omgeving waarin er wordt gewerkt aan het welzijn van het geheel. Ongeacht of je daarin in hetzelfde kantoorpand zit of thuis. De bijdrage die je kan leveren is de basis onder hun gemeenschap.

Aangezien we de komende tijd in lockdown onder kerstboom zitten, heb ik de whitepaper van het boek als inspiratie toegevoegd aan deze blog (zie onderaan). Ik hoop dat het kan leiden tot inspiratie hoe je binnen jouw organisatie en ik hoop ook binnen de maatschappij aan een samenbindend perspectief en gemeenschapsgevoel kan werken.

Fijne kerstdagen en een perspectiefvol 2022!