< Onze werkplaats

Binnenkort start onze mini-leergang

03 maart 2021
Cyril Moonen
159x
0
Binnenkort start onze mini-leergang

Binnenkort organiseren wij de mini-leergang:

De onderstroom werkend maken!

'Het onzichtbare in organisaties leren zien en hanteren'

In deze leergang ontwikkel je meer bewustzijn en handelingsrepertoire op de onderliggende patronen die in organisaties voorkomen en veelal niet direct zichtbaar zijn. Deze patronen hebben veel impact op de samenwerking, de onderlinge verbondenheid en het bereiken van de doelen van de organisatie.

Het vaak (onbedoeld) in stand houden van ongewenste patronen draagt vaak bij aan vele operationele problemen. Onveiligheid, stress, ziekteverzuim, eenzaamheid en stroeve samenwerking zijn daar voorbeelden van. Maar ook de beleving dat sommigen zich niet meer verbonden of betrokken voelen met de organisatie waar ze werkzaam zijn. Al deze voorbeelden kunnen gerelateerd zijn aan deze patronen. Het roept meerdere individuele en organisatorische vraagstukken en dilemma’s op.

Je leert vanuit verschillende perspectieven deze vraagstukken en dilemma’s te benaderen. Daarbij gaat het om de natuur als leermeester, proces- en systeembenadering en tenslotte het waarderen en zingeven aan verschillen. Vanuit het kijken naar deze verschillende perspectieven komen meer mogelijkheden in beeld en dus ook nieuwe patronen. De praktijk leert dat het daar juist spannend is.

Door zo te kijken naar vraagstukken helpt het je om andere oplossingen te zien. Het bied je tevens mogelijkheden de destructieve werking te beperken en te voorkomen.

Een leergang voor iedereen die zich bezighoudt met individuele-, team- en organisatieontwikkeling en meer impact wil maken.

Wil je meer informatie ontvangen? Stuur even een mailtje naar info@berckeleysquare.nl.