< Onze werkplaats

Een praktijkvoorbeeld van een Swimlane

08 oktober 2018
Bas van Straaten
3698x
0
Een praktijkvoorbeeld van een Swimlane

Een oefening die wij regelmatig doen met onze klanten is 'Swimminglanes'. Bas van Straaten en Nicklee de Langen leggen uit hoe dat werkt.

'Wat is precies een Swimlane'?

Wij gaan uit van het veranderkundig principe “van A naar B, volgens de principes van B”. Dit wil zeggen dat je het proces om te komen tot de gewenste situatie, inricht op basis van elementen uit deze gewenste situatie. We staan daarom altijd eerst stil bij waar de organisatie naar toe wil. Vanuit deze elementen (de principes van B) zullen we het proces inrichten om daar te komen. Samen met de klant schetsen we een beeld van hoe zelforganisatie er binnen de organisatie uit zal gaan zien in een eindplaatje. Hoe is de structuur, de cultuur, wat verwacht je van mensen, wat is de rol van de leidinggevenden, de coaches, de ondersteunende diensten en andere spelers? Een manier om het veranderproces naar zelforganisatie te beschrijven, is middels vijf ontwikkellijnen oftewel ‘swimlanes’.

Wat zijn de vijf ontwikkellijnen?

De transitie wordt vormgegeven langs vijf verschillende ontwikkellijnen (de lanes) die elk een gedeelte van het proces beschrijven in de vorm van doelstellingen, besluitvorming en acties. De ontwikkellijnen zijn:

  • Ontwikkellijn 1: Contracteren op een helder kader
  • Ontwikkellijn 2: Ontwikkeling van teams naar zelforganisatie
  • Ontwikkellijn 3: Ondersteunen vanuit coaches
  • Ontwikkellijn 4: Structuur en management in positie
  • Ontwikkellijn 5: Vormgeven faciliterende ondersteunende diensten

De vijf ontwikkellijnen worden door verschillende groepen uitgewerkt. Hierin wordt besproken uit welke onderdelen de lijnen bestaan, welke acties daarbij horen, hoe dit in de tijd weggezet wordt en waarin men afhankelijk is van andere ontwikkellijnen. We werken vaak met een regiegroep die de samenhang en afstemming tussen de ontwikkellijnen faciliteert, de voortgang bewaakt en communiceert over de verandering en bijbehorend plan. Een eerste stap in de verandering is hiermee gezet!

Tijdens de 'cultuurdragersdag' van Amsta Karaad gaven Bas en Nicklee invulling aan de 'Swimminglanes' door gebruik te maken van al het speelgoed van de kinderen van Bas! Dat leverde niet alleen leuke beelden op maar bood ook een creatieve manier om terug te blikken op het verleden en vooruit te blikken naar de toekomst.

Swimlane sessie in de praktijk