< Onze werkplaats

Onze 'leerdagen'

10 september 2018
2640x
0
Onze 'leerdagen'

Een aantal keer per jaar houden wij met het hele team een zogenaamde 'leerdag'. Cyril Moonen legt uit wat het is, waarom we dit doen en hoe zo een dag er uit ziet.

Wat is een leerdag?

Een leerdag is eigenlijk een soort teamdag of heidag; we bespreken nieuwe plannen, praten over onze visie, strategie en onze eigen teamontwikkeling en geven daar zoveel mogelijk betekenis aan.

Waarom houdt Berckeley Square leerdagen?

De leerdagen zij bedoeld om met het hele team allerlei strategische thema's te bespreken zodat we daar consensus over hebben. Het zijn thema's die meestal de middenlange termijn bestrijken. Dan moet je bijvoorbeelden denken aan groei, proposities en visie. Ook worden deze leerdagen gebruikt om te kijken of ons buddysysteem* opnieuw aangepast moet worden of dat we de samenstelling van onze eigen actiegroepen** moeten aanpassen qua bezetting omdat dat wenselijk is. We gebruiken deze dagen ook om van elkaar te leren. Dat kan zijn dat we aan teamontwikkeling doen om door te groeien naar een team dat past bij de huidige ontwikkelingen.

Hoe ziet zo een dag er uit?

Er wordt door een aantal mensen een programma voorbereid. Wie dat zijn wisselt per leerdag. De bedoeling is dat we ons aan dat programma houden, maar het komt geregeld voor dat we ter plekke toch aanpassingen doen. De leerdagen zijn heel interactief. Ze vinden meestal plaats bij ons op de boot, maar het komt ook voor dat we een andere locatie opzoeken en dan maken we er meteen een teamuitje van.

Waar ging de laatste leerdag over?

We zitten nu in een herijkingsproces van onze visie. In juni zijn we gestart met een brainstorm om op te halen wat we in de buitenwereld (maar ook bij onszelf als team) zien. Daaruit halen we een aantal thema's die relevant zijn voor de komende periode en die kunnen leiden tot een herijking van wat we doen. We zitten nog middenin dit proces en afgelopen keer in augustus zijn we gaan doorbouwen op onze proposities. Deze worden nu uitgewerkt. In september komt daar een vervolg op en zullen ook de andere thema's van eerder dit jaar weer aan bod komen. Het een en ander leidt tot een plan dat we gaan uitvoeren.

En wat is de uitkomst van de laatste leerdag?

Een uitkomst is alvast dat we onze proposities hebben benoemd. Deze werken we nu uit. De bedoeling is dat onze website daarop wordt aangepast.


* Binnen het team heeft iedereen twee of drie buddy's waarmee je kunt sparren over en reflecteren op je eigen ontwikkeling.

** Wij hebben drie verschillende actiegroepen; 'toekomstbestendige organisatie', 'meebouwers' en 'gelukkige klanten'. Iedere meebouwer sluit zich aan bij een van die actiegroepen en zo komen we samen tot nieuwe, andere of betere inzichten.