< Onze werkplaats

Het vuur van..

11 oktober 2018
793x
0
Het vuur van..

Joyce schreef een column voor VVP over hoe de financiële sector van winst naar waarde kan bewegen.

Een financiële sector die dienstbaar, eenvoudig, rechtvaardig en liefdevol is. Dat is waar Good Finance, de coöperatie van financiële vernieuwers, voor staat. Deze waarden heb ik met een groep vernieuwende denkers vanuit de financiële sector en wetenschap opgesteld, vanuit de overtuiging dat het financiële systeem van winst naar waarde moet bewegen. Voor mij is dit onderdeel van een grotere beweging naar een nieuwe economie, de betekeniseconomie, waarbij bedrijven zich niet alleen richten op eindeloze financiële winst, maar ook op sociaal en ecologisch vlak hun verantwoordelijkheid nemen. Een voorbeeld is Tony Chocolonely, die slavernij in de productieketen aanpakt en tegelijkertijd zulke lekkere chocolade maakt dat zij marktleider zijn in Nederland.

De beweging is een transitie tussen paradigma’s, tussen verschillende waardesystemen, met alle bijbehorende structuren, regels en gewoontes. Daarom is deze verandering zo weerbarstig. Dat geldt ook voor de financiële sector. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren, maar een echte verandering heeft niet plaatsgevonden. De crisis had een kans kunnen zijn om fundamenteel te kijken naar de grondslagen van het systeem. Uit angst voor nog grotere problemen is echter gekozen het geheel in de lucht te houden en banken met aangescherpte regelgeving te dwingen terug te gaan naar de kern. Dat heeft geholpen. Maar niet om de beweging van winst naar waarde te maken of de cultuur te veranderen of toekomstbesteding te zijn. Klaas Knot sprak laatst in het FD over banken die te veel rendement willen maken, de grote risico’s die dit heeft en dat DNB gaat onderzoeken hoe die risico’s te beperken. Dat zijn maatregelen gericht op het symptoom; niet op de kern van het probleem, namelijk de hoge rendementen als doel. Is het geen tijd om vanuit de financiële sector een eerlijk gesprek met elkaar te voeren over wat ook al weer de bedoeling was? Welke waarde willen we toevoegen aan de huidige en toekomstige maatschappij? Nu is het systeem gebaseerd op schaarste, schaal en ongelijkheid. Wat gebeurt er als je gaat denken vanuit overvloed, lokaliteit en gelijkwaardigheid? De crux van verandering is onzekerheid toe te laten, in verwarring te zijn. Die verwarring heeft een functie, namelijk dat je opnieuw en open op zoek gaat naar nieuwe antwoorden. Het is mijn vuur om dat echte gesprek aan te gaan en dan stap voor stap vorm te geven aan een nieuwe werkelijkheid.

Het artikel lees je ook op http://www.vvponline.nl/