< Onze werkplaats

Inspiratiesessies voor de veiligheidsregio's

02 oktober 2017
1024x
0
Inspiratiesessies voor de veiligheidsregio's

Op 7 september kwamen zo’n 50 deelnemers van de veiligheidsregio’s Drenthe, Fryslân en Groningen in een oude melkfabriek bijeen om zich door Berckeley Square te laten inspireren en met elkaar aan de slag te gaan! 

Alexander nam vanuit zijn eigen praktijkervaring iedereen mee in waardengedreven vormen van organiseren. Een verzamelnaam voor alle aanpakken gericht op wendbaar organiseren, zoals Semco Style, Rijnlands organiseren of Agile.

Eye-openers

  • Raar: zodra mensen ’s ochtends door de (draai)deur van hun bedrijf naar binnen gaan houden ze op ‘mens te zijn’, worden ze functionaris en kijken naar ‘boven’ als het gaat om het nemen van beslissingen en ondernemen van acties.
  • Door vanuit gedeelde waarden te organiseren i.p.v. vanuit vaste regels en procedures gaan mensen weer zelf nadenken, eigenaarschap nemen en worden organisaties wendbaarder.
  • Waardengedreven organiseren heeft andere dilemma’s in zich dan ‘klassieke organisatievormen’. De transformatie naar waardengedreven organiseren gaat vooral over het leren omgaan met deze nieuwe dilemma’s. Maar…., gedoe houd je (‘De wet van Behoud van Gedoe').
  • Er bestaat geen blauwdruk voor waardengedreven organiseren. Elke organisatie moet zelf ontdekken wat past in hun situatie. Binnen de drie noordelijke veiligheidsregio’s zijn wel veel voorbeelden van wat goed gaat en wat niet.
  • Begin daar waar de energie zit, dan werkt het als een olievlek. Probeer niet de hele organisatie in één keer te veranderen, mengvormen en verschillende snelheden zijn prima mogelijk.  

Deze inspiratiebijeenkomsten voor de veiligheidsregio's organiseren wij samen met het Instituut Fysieke Veiligheid, het kenniscentrum voor de veiligheidsregio's.

Wil je ook een prikkelende inspiratie- of workshop voor jouw team of organisatie organiseren over andere manieren van organiseren? Neem contact op met Alexander Berkhoff, alexander@berckeleysquare.nl, 06-53407458.