< Onze werkplaats

Nieuwe meebouwers: Alexander en Jildou

02 juli 2017
1379x
0
Nieuwe meebouwers: Alexander en Jildou
Afgelopen maand hebben twee nieuwe organisatiecoaches zich bij ons aangesloten: Alexander Berkhoff en Jildou Oostenburg komen vanaf nu ons team versterken.

Alexander Berkhoff is een zelfstandig organisatieadviseur met meer dan twintig jaar ervaring in het adviesvak en zeer ruime ervaring binnen de profit en non-profit sector. Alexander geldt als een expert in ‘waardengedreven organiseren’ en zal zich als mede-ondernemer en organisatieadviseur bij Berckeley Square vooral gaan richten op het thema wendbaar organiseren bij de semioverheid en gemeenten. Alexander: “Nadat de zorgsector als eerste en masse over is gegaan op nieuwe vormen van organiseren, zie je dat nu ook in deze sectoren de noodzaak is ontstaan om wendbaarder te organiseren. Zo zijn veel gemeentes bijvoorbeeld bezig het concept van burgerparticipatie door te vertalen naar de eigen ambtenaren.” 

Hij vult aan: “Vanuit Berckeley Square kunnen wij hen niet alleen een schat aan ervaring bieden om te versnellen, maar bieden wij ook de gewenste schaalbaarheid. Dit is op dit moment misschien wel het belangrijkste thema in veel organisaties waar zelforganisatie tot volwassenheid aan het komen is en waar tegen de bestaande systeemwereld wordt aangelopen.” 

Berckeley Square, opgericht in 2006 als een adviesbureau voor sociale innovaties dat zich vooral toelegt op nieuwe vormen van organiseren – ook wel bekend als ‘Anders Organiseren’ – is voor Alexander een oude vertrouwde. In zijn adviespraktijk waarin hij organisaties naar wendbare vormen van organiseren begeleidt, werkte hij al regelmatig met hen samen bij zijn klanten. 

Naast zijn verbintenis aan Berckeley Square zal Alexander onder andere als associate partner verbonden blijven aan financieel adviesbureau Finext, dat als schoolvoorbeeld geldt voor een bedrijf dat zelforganisatie toepast. Bij Finext werkt hij al meer dan elf jaar mee aan het, zoals Alexander het noemt, “unieke, wendbare bedrijfsmodel gebaseerd op gedeelde waarden”. Met het oog op zijn nieuwe uitdaging bij Berckeley Square spreekt hij tenslotte van 

“een nieuwe stap in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling waar ik veel zin in heb!”

Jildou Oostenbrug versterkt Berckeley Square als Senior (executive) Coach en Organisatiecoach. Jildou heeft ruime ervaring op het gebied van zelfsturing en de ‘zoektocht naar autonomie en heelheid’ binnen een organisatie. Ze heeft zich verbonden aan Berckeley Square vanuit de wens om “haar eigen ‘bedoeling’ te realiseren”, in samenwerking met gelijkgestemde professionals. “Ik wil graag bijdragen aan gelukkige mensen in gelukkige organisaties. Organisaties waarin mensen hun hele zelf mee kunnen nemen naar hun werk. Nieuwe vormen van organiseren, waarbij vertrouwen, heelheid, bewustzijn en werken vanuit de bedoeling centraal staan hebben mijn interesse”, aldus Jildou.

De ervaren adviseur heeft een zakelijke achtergrond bij onder meer TNS Nipo, waar ze werkte als merkstrateeg en onderzoeker, en is zes jaar geleden “vanuit een sterke drive” gaan ondernemen. De afgelopen jaren heeft ze in de rol van adviseur en coach verschillende organisaties en professionals begeleid, bijvoorbeeld op het snijvlak van personal branding, communicatie en persoonlijk leiderschap. Zo heeft ze zich de afgelopen ruim vierenhalf jaar in samenwerking met 5d als coach, trainer en adviseur geprofessionaliseerd. Binnen het onderwijs en bedrijfsleven heeft ze verder veel ervaring opgedaan met visieontwikkeling, leiderschap, professionele cultuur en zelfsturing. 

Jildou is verheugd over haar start bij Berckeley Square en de “samenwerking met een enthousiast team” en besluit: 

“Ik geloof erin dat samenwerken leidt tot kwaliteit en werkplezier. Zo blijf je kennis, visie en perspectief scherpen. En altijd leren. En professionele vrienden maken mij blij.”
Dit artikel lees je ook op Consultancy.nl