< Onze werkplaats

Zelforganiserende teams, wat levert het ons op?

19 juni 2015
Raymon Geurts
2804x
0

Zo binnen, zo buiten. Misschien heb je de term eens in een gesprek met een Berckeley Square adviseur horen vallen. Het betekent voor ons dat we geloofwaardigheid als adviseurs heel belangrijk vinden. De laatste jaren ligt bij onze klanten de focus op het zelfstandiger maken van teams en de leidinggevenden meer op afstand plaatsen: zelforganisatie. En wat doen we dan bij Berckeley Square? Wij worden ook een zelforganiserend team. Inmiddels is het een jaar geleden dat we zijn gestart.

Je zou kunnen denken dat wij als adviseurs, die dagelijks met zelforganisatie bezig zijn, dit perfect op ons eigen team toepassen. Zo gemakkelijk is dat natuurlijk niet. Als we terugkijken op het afgelopen jaar hebben we er ons best voor moeten doen (net als onze klanten). Inmiddels kunnen we zeggen dat we op de goede weg zijn. Van deelgenoten van onze klanten ontwikkelen wij ons gestaag als een succesvol voorbeeld.

De vragen die ontstaan in zelforganiserende teams

In ons proces naar zelforganisatie lopen wij tegen een aantal vraagstukken aan. De twee grootste zijn:

  • Hoe maak je ruimte voor feedback én kun je elkaar direct aanspreken op resultaten?
  • Hoe ga je als team om met besluitvorming?

Tijdens een inhoudelijke discussie is het bijvoorbeeld lastig om tegelijk ruimte te maken voor feedback en elkaar direct aanspreken op resultaten: te oplossingsgericht en te weinig ruimte voor reflectie. Een ander punt wat lastig blijkt is de besluitvorming. Wat bepalen we als team Berckeley Square en wat zijn precies de kaders waar we het mee moeten doen? Hoe nemen we als team een besluit in plaats van dat het besluit door de leidinggevende wordt genomen? Hetzelfde soort vragen leeft ook bij onze klanten.

Oplossing: teamcoach

Eén van de oplossingen daarvoor is het benoemen van een teamcoach. Dit is een teamlid die de extra taak heeft om van een afstandje naar onze teamontwikkeling te kijken en hier actie op te nemen.

Het grote voordeel van zelforganisatie

Oke, zelforganisatie gaat blijkbaar niet helemaal vanzelf. Waarom zijn we er dan aan begonnen (en zouden meer organisaties dat kunnen doen)?

Voordeel: talent optimaal benutten

We benutten de potentie die in ons team zit beter. Het is heel mooi om te zien dat collega’s, naast het reguliere advieswerk, andere talenten in kunnen zetten voor ons organisatieadviesbureau. Teamleden zijn hierover trots op elkaar en dat zorgt voor positieve energie. Zo hebben we rollen verdeelt naar ieders talent. Dit zorgt tegelijk voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Teamleden zijn echt eigenaar van hun rol. Dat betekent dat als je een voorstel aandraagt, je hierover ook kritisch bevraagd kan worden door collega’s. Je moet dan echt voor jouw voorstel gaan staan, en daarmee voor de organisatie.

Van worsteling tot succes

Het mooie is: wij maken als zelforganiserend team dezelfde dingen door als onze klanten. Van worsteling tot succes. Het grote voordeel hiervan is dat we ons goed kunnen inleven en aansluiten bij de klant. Door echt te ervaren wat het is om een zelforganiserend team te zijn, zijn we als adviseur begripvoller en geduldiger. En niet te vergeten effectiever! We kunnen eerder ingrijpen op de besluitvorming, omdat we (h)erkennen wat er gebeurt. Zelfs voordat onze klant er bewust van is.

Zo binnen, zo buiten: het levert ons geloofwaardigheid op.