< Onze werkplaats

Blog 1: zoeken naar heelheid in 10 jaar Berckeley Square...

26 januari 2016
Raymon Geurts
368x
0
Blog 1: zoeken naar heelheid in 10 jaar Berckeley Square...

Vorige week kreeg ik als een donderslag bij heldere hemel via LinkedIn felicitaties voor mijn jubileum 10 jaar Berckeley Square. Hoe gaaf is dat! Een bedrijf oprichten en na 10 jaar een feest mogen vieren. 

Het is zeker niet zonder slag of stoot gegaan en dat heeft mij doen besluiten om de komende 12 maanden de ruwe achtergrond en ontstaansgeschiedenis van Berckeley Square in verschillende blogs te beschrijven.

Uiteraard hoop ik dat er duizenden mensen die blogs willen lezen, maar die 10 jaar heeft mij gelukkig ook een stuk realistischer gemaakt ;) Mijn doelstelling is het verloop van ons sociaal experiment rond Nieuw of Anders Organiseren met alle fouten en successenvanuit mijn perspectief te beschrijven, zodat andere ‘believers’ in Nieuw Organiseren hier misschien hun voordeel mee kunnen doen…. Daarnaast wil ik iedereen eren en noemen die ik hiervoor enorm dankbaar ben en een belangrijke rol heeft gespeeld in mijn ontwikkeling en vermogen om zo’n mooie organisatie op te bouwen!

De eerste blog gaat over het ontstaan van Berckeley Square en de achterliggende droom die ik daar toen bij had.

Het begin…

Mijn achtergrond is bepalend voor mijn zoektocht en het starten met Berckeley Square. Ik ben inmiddels 42 jaar, vader van Nolan en zoon van lieve ouders die het allerbeste met mij en mijn broer voorhadden. Zoals bij velen van onze Pragmatische Generatie hebben mijn ouders vanuit hun drive om ons goed te laten landen, ons gestimuleerd om vooral te ontwikkelen. Overigens wel vanuit een paradigma waarin wij zoveel als mogelijke economische voorspoed zouden hebben en een goed CV zouden opbouwen. Ik ben economie gaan studeren vanuit de gedachte dat het dan wel goed met mij zou komen. Vervolgens ben ik bij een adviesbureau gaan werken dat zijn oorsprong had bij het grote BSO van Eckart Wintzen. Jerry Fortuin, Hans Buffart en Floor van der Feltz waren mooie leermeesters en hebben mij enorm veel geleerd. Consultancy in een ‘blauwe’ organisatie die zich bezighoudt met Informatiemanagement, was achteraf echter ook een CV gerelateerde keuze en deed het goed op borrels en partijen.

Na een jaar of 4 voelde ik al langer een onbestemd gevoel waarin ik meer betekenis wilde geven aan mijn werk. Ik was erg hard aan het werk en voldeed erg goed aan hetgeen van mij werd verwacht… een glansrijke carrière lag in het verschiet! Totdat ik op een willekeurige zondag met een mooie partij rugby, letterlijk tot stilstand werd gebracht en mijn sleutelbeen op meerdere plekken brak…. Ik kon mijn gevoel van onbestemdheid niet meer wegwerken door op te gaan in de ratrace.

De Zorg als nieuwe dimensie…

Doordat ik een paar weken niet kon werken, kon ik voor het eerst een interim opdracht aannemen en dat mocht ik bij een kleine zorginstelling die zich vooral had gespecialiseerd in het oude Kruiswerk. Patricia Esveld heeft mij bemiddeld en in contact gebracht met de voorzitter van de Raad van Bestuur, Joke Storm. Met Joke had ik mooie gesprekken over de echte achtergrond van de zorg. We waren op zoek naar het DNA, de bedoeling van de organisatie, en kwamen op de beginprincipes van kwaliteit van leven door Florence Nightingale (de eerste verpleegkundige in de geschiedenis). Toen wij dit inzicht hadden, vroeg zij mij of ik een afdeling Innovatie wilde opzetten. Een afdeling om de geïnstitutionaliseerde zorg een nieuwe impuls te geven, zodat de zorg meer zou aansluiten bij de ‘moderne’ behoeften van onze klanten. So far, so good….

Wat ik echter tijdens mijn opleiding en consultancy had geleerd, was het schrijven van mooie projectplannen in Prince2 stijl. Daar ging ik natuurlijk gewoon mee aan de slag en verzon samen met Joke ontzettend veel mooie plannen. Joke ervoer bij mij een talent voor analyse en denkkracht, maar voelde ook dat ik nog geen besef had van de verbinding tussen hoofd, hart en buik. Zij moedigde mij aan om meer te investeren in mijn ‘zachte’ kant en ik heb mijzelf o.a. ondergedompeld in de wondere wereld van Haptonomie bij Ted Troost en Generatief leiderschap bij Ivo Callens.

Verschuiving van systeemwereld naar leefwereld….

Mijn awareness voor alles dat zich om mij heen afspeelde nam door mijn persoonlijke ontwikkeling enorm toe en hierdoor voelde ik weer datzelfde onbestemde gevoel dat ik niet met de goede dingen bezig was. De projecten die ik initieerde kregen veel applaus buiten de organisatie, maar hadden geen aansluiting op wat er echt speelde in de organisatie. Je zou kunnen zeggen dat het goed was voor mijn ego en een mooie etalage was, maar dat ik de authentieke verbinding met de bron van de organisatie miste. Door mijn collega Yvonne Heuser in het MT werd ik uitgedaagd om mee te lopen in het primair proces, omdat zij ook vond dat ik geen besef had van de essentie van de zorg. Dit deed mij besluiten om na 3 jaar in deze organisatie te hebben gewerkt eens te gaan kijken waar het werk écht over ging…. Achteraf snap ik natuurlijk niet waarom dat zo lang heeft geduurd, maar dat is een ‘koe in de kont kijken’ (vrij citaat van mijn Oma ;)).

Op de werkvloer heb ik 3 weken stage gelopen bij gepassioneerde verpleegkundigen die het echte werk deden. Ik kreeg genadeloos op mijn flikker voor alle projecten die ik over ze heen had gestort. Een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld ons project om nauwkeurige registratie te realiseren door middel van handhelds (oldschool Palm). Dit was in realiteit een gedrocht geworden, waarin medewerkers letterlijk hun plaspauzes moesten registreren. Bizar, omdat dit nooit onze intentie was en toch gebeurde dit in de realiteit… dankzij Wouter Hart noemen we dat nu met terugwerkende kracht de leefwereld ;) Medewerkers waren in een robotstand terechtgekomen, namen werkbriefjes aan van hun managers en werkten niet meer vanuit hun oorspronkelijke bezieling voor hun vak en de cliënten. 

In de 3 weken heb ik een aantal mea culpa momenten gehad, waarin ik tot het inzicht kwam dat het echt anders moest. De afdeling Innovatie was vanaf nu de afdeling Sociale Innovatie, waarin medewerkers geholpen moesten worden om de juiste randvoorwaarden te krijgen om hun werk te doen.

Heelheid door Sociale Innovatie…

We starten met projecten waarin veel meer de kwaliteit van leven van zowel medewerkers als van cliënten centraal kwam te staan in onze projecten. Deze projecten werden gesubsidieerd door Projectbureau Dagindeling van Ministerie van SZW. Er was in 2004 al een fundamentele verschuiving in het denken, waarin wij snapten dat we naar meer dan alleen de professional moesten kijken om spanningen tussen werk, leven en zorgtaken te combineren. In een adviesraad met Ella Vogelaar, Harry Starren en Richard Steenborg, wist ik mij gesterkt door zwaargewichten die deze ontwikkeling van harte ondersteunden.

Ondertussen was de organisatie gefuseerd tot een grote regionale zorgorganisatie met duizenden medewerkers. De afstand tussen werkvloer en MT nam daardoor ook alleen maar toe. In Joke Storm had ik een enorm steunende mentor en samen met haar initieerden wij een project waarin teams weer hun eigen huishoudboekje weer kregen. Zij waren aks team weer verantwoordelijk voor de tevredenheid van hun cliënten, hun eigen tevredenheid en die van hun collega’s en hun financiële huishoudboekje/ resultaten.

De externe projectleider van dit project, Matthijs Kloek, ging met veel energie met de teams aan de slag en wij merkten al snel dat medewerkers ontzettend veel meer konden dan er initieel van hen werd gevraagd. We haalden enorm goede resultaten door een grotere tevredenheid van cliënten, medewerkers en bespaarden duizenden euro’s. Om even kort te gaan, leek het alsof we de juiste bron hadden aangeboord om de organisatie in beweging te krijgen. In mijn naïviteit dacht ik dat we deze transitie dan wel even voor de hele organisatie zouden doen…..

Van Management naar Leiderschap….

Wat ik mij niet had gerealiseerd is dat zo’n fundamenteel nieuwe aanpak van organiseren, heel dicht bij het bestaansrecht van mensen komt. In mijn streven om een zo goed als mogelijke manager te worden, was ik mij bewust geworden van het belang van mijn persoonlijke ontwikkeling en geloof. De ervaringen die ik in de 3 weken van mijn stage had ervaren, waren inmiddels geïnternaliseerd. Hiervoor moest ik wel in eerste instantie mijn zekerheden loslaten en omarmde ik het onzekere van het niet weten. Ondanks de mooie resultaten van ons project, was er geen juichstemming bij mijn collega’s en Raad van Bestuur. Deze manier van sturen zou betekenen dat wij de transitie van controle naar vertrouwen moesten maken. Dat vraagt voor eenieder een groot besef van bewuste onbekwaamheid en dat vraagt om leiderschap. Ondanks het enorme leiderschap en visionaire vermogen van Joke, had zij in de grote gefuseerde organisatie ook niet meer het vermogen om mensen tot leiderschap te zetten. Ons project stierf in schoonheid in het onvermogen om vanuit het leiderschap van de organisatie over onze eigen schaduw te stappen.

Op eigen benen staan…

Inmiddels was er een mooie vriendschap ontstaan tussen Matthijs en mijzelf en hadden we de drive bij elkaar gevonden om met dit gedachtegoed verder te gaan. Matthijs was met zijn MBA bezig en zocht een project om zijn eindpaper over te schrijven. Hij had hiervoor een verzelfstandigd project Elivio op het oog en wilde hiervoor mij interviewen. In zijn werkkamer in Amsterdam kwamen we er al snel achter dat we ‘two minds alike’ waren en met dit gedachtegoed verder wilden. Ondertussen liep ik gefrustreerd rond bij mijn werkgever, omdat onze projecten op fundamenteel geen doorgang kregen. Ik ben vanuit ‘a leap of faith’ samen met Matthijs op pad gegaan en in april 2006 hebben wij Berckeley Square opgericht. Onze slogan was toen nog: ‘Slimmer werken: meer mens, meer rendement’. Onze droom was om op een andere manier naar organiseren te kijken en onszelf als voorbeeld te stellen. Dit is in zijn fundament in de afgelopen 10 jaar niet anders geworden….

Ik ben alle genoemde mensen in deze blog enorm dankbaar voor hun ondersteuning. In het bijzonder wil ik Joke Storm bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij heeft gehad en de weg naar mijn binnenwereld heeft geopend. Daarnaast wil ik Matthijs Kloek bedanken die mij het vertrouwen gaf om samen met hem deze stap in het diepe aan te gaan.