< Learning communities

Conflictmanagement

Conflictmanagement

Leren in en van verschillen en conflicten

We leven en werken in een tijd waarin verschillen meer en meer op de voorgrond staan. De uitdaging is om verschillen, juist als zij zich als conflict manifesteren, in te zetten voor groei en ontwikkeling. Hoe ontwikkelen we conflictbestendigheid als team- of organisatiecompetentie.

Voor wie?

Leidinggevenden en HR medewerkers

Meer weten: Bas Delleman, basdelleman@berckeleysquare.nl, 06-50678108