< Onze werkplaats

De kracht van taal bij veranderen: verandertaal

Datum: 16 februari 2021
De kracht van taal bij veranderen: verandertaal

In een levendige en interactieve workshop wil ik met jou samen de kracht van verandertaal ontdekken.

Binnen organisaties vinden voortdurend gesprekken plaats over veranderingen, op alle niveaus. Soms is dat makkelijk en soms ook heel weerbarstig. Als de mensen niet in beweging zijn stagneren de andere processen ook. En daarmee verzuurt de interactie. Maar als er kleine stappen worden gezet in persoonlijke verandering, kan dat voor een organisatie grote stappen vooruit betekenen. Hoe kan je die verandering bij collega’s ondersteunen? Daarvoor is het aangaan van de motiverende dialoog de sleutel.

Professionals hebben de afgelopen decennia een hoog probleemoplossend vermogen ontwikkeld. We hebben geleerd zaken snel en doeltreffend op te lossen. De mogelijke valkuil daarvan is dat dit juist de groei en ontwikkeling van collega’s belet. Het issue wordt snel opgelost en de ander kan weer verder. Wat heeft de collega geleerd en ontwikkeld? Op het moment dat de collega, in samenwerking met jou, door jouw dialoogvoering, aangezet wordt om zich te ontwikkelen en groeit, groeit het team, groei jij en daarmee ontwikkelt en groeit de organisatie.

Ontwikkeling en groei komen tot stand in interactie, er ontstaat beweging ofwel motivatie. Om motivatie te stimuleren is de onderlinge dialoog, gericht op verandertaal, het middel. Uit onderzoek naar motivatie blijkt dat taal daarbij een grote voorspeller is van toekomstig gedrag. En deze verandertaal is daarmee een cruciale factor in de samenwerking en ontwikkeling van mensen, teams en organisaties.


In deze workshop wil ik je laten kennismaken met de taal van de verandering. Hoe kan jij in jouw gesprekken de ander ondersteunen in zijn proces door deze taal actief te ontlokken aan de ander? Welke houdingsaspecten en technieken zijn daarbij nodig?

Hoor je behoudtaal; “Het hoeft voor mij niet, ik vind dat het prima gaat, waarom nou weer een verandering?’ is de kans dat er iets gaat veranderen klein.

Of hoor je de taal van de verandering; ”Ik wil het echt anders, ik zie mogelijkheden, zo kan het niet langer!”. Hoe kan je juist de taal van de verandering ontlokken?

Ik wil met jou onderzoeken hoe een motiverende dialoog, gesprekken over verandering, kan transformeren. Ik wil je laten ontdekken hoe krachtig deze specifieke gespreksstijl is om oplossingen te genereren en medewerkers en organisaties in beweging te krijgen. Deze stijl van dialoog heeft zijn effect bewezen in de praktijk en in meer dan 200 gepubliceerde klinische onderzoeken. Kortom, de methode is goed gedocumenteerd en bewezen effectiever dan andere.

Het is nadrukkelijk geen techniek om mensen over te halen iets te doen wat ze niet willen. Het is een manier van zijn met de ander waarbij je de intrinsieke motivatie op weet te roepen en te versterken. Waarmee die ander zich gemotiveerd kan verbinden aan zowel de eigen bron als aan de betekenisvolle belofte van de organisatie.

Na deze workshop:

  • kan je bewust luisteren welke taal jijzelf spreekt
  • welke taal binnen jouw organisatie leidend is?
  • kan je de verschillende vormen van motivatie en de bijbehorende taal onderscheiden
  • heb je inzicht in gedragsverandering
  • heb je voor jezelf helder of deze stijl van communiceren ook jouw ontwikkeling kan ondersteunen.

Ik verheug mij op je deelname om samen te onderzoeken wat deze stijl van dialoogvoering voor jou kan betekenen.

Je mag voorafgaand aan de workshop jouw vraag over motivatie of beweging creëren inzenden, ik zal deze dan meenemen in mijn voorbereiding op deze workshop.

Heb je andere vragen of wil je je vast opgeven? Stuur een mailtje naar rob@berckeleysquare.nl en dan ontvang je van ons de link waarmee je kunt deelnemen aan deze workshop.