< Onze werkplaats

Workshop: De crisis voorbij?

Datum: 28 oktober 2020
Workshop: De crisis voorbij?

Omgaan met de nieuwe situatie die door Corona is ontstaan.

De corona-crisis heeft wereldwijd een grote impact op alles en iedereen. Nog steeds zijn we zoekende in alles wat er veranderd is en misschien anders blijft. De economie komt langzaam op gang. We zijn op onszelf en onze creativiteit aangewezen om nieuwe manieren te ontwikkelen om met elkaar samen te leven en samen te werken.

Nu ons langzaam weer wat meer ruimte wordt gegund, is het verleidelijk om weer terug te vallen in onze oude patronen. Maar het is juist nu waardevol om stil te staan wat de coronacrisis ons gebracht heeft, en welke kansen er liggen. Want zoals Winston Churchill al zei: Never waste a good crisis!

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het opvangen van de effecten van de Corona-maatregelen. Bij gemeenten komt heel veel samen merken we. Het Rijksbeleid moet lokaal vertaald worden terwijl veel kaders nog ontbreken en burgers en ondernemers wel geholpen willen worden. Medewerkers die massaal op afstand moeten samenwerken en dat niet gewend waren. En tegelijkertijd ligt de gemeente ook onder een vergrootglas want de publieke sector heeft immers een voorbeeldfunctie. Maar alle projecten en ontwikkelingen gaan onverminderd door. En dat is minstens net zo belangrijk.

Hoe ga je om met de gevolgen van corona bovenop de bestaande workload? Hoe blijf je als medewerker vitaal terwijl er nog geen zicht is op terugkeer naar het stadhuis? Wat vraagt dit van leidinggevenden? Wat wil je absoluut vasthouden, waar nemen we afscheid van? En welke kansen zijn er ook ontstaan. Of wat leer je van de crisis?

Allemaal zaken waar we ons begin dit jaar nog geen voorstelling van konden maken. Wat leren we daarvan en hoe gaan we om met het niet weten in deze nieuwe situatie?

In deze gratis online workshop van Berckeley Square willen we met elkaar stilstaan bij de vraag: Hoe gaan we om met de Corona-tijd, wat willen we behouden na de Corona-crisis en wat is daarvoor nodig?

Als voorbereiding op de workshop vragen we je om alvast na te gaan welke impact het Corona-virus, de angst bij mensen en de maatregelen op jou hebben.

  • Wat merk je bijvoorbeeld bij jezelf? Doe je dingen juist niet of wel of kijk je nu anders naar bepaalde zaken?
  • Wat merk je op in de samenwerking met je organisatie of team?
  • En wat zie je gebeuren in de maatschappij en de economie? Wat wil je behouden van wat er nu ontstaat?

De workshop is online op woensdag 28 oktober van 15.30 – 17.00 uur. Schrijf je in door een mail te sturen naar Cyril Moonen: cyril@berckeleysquare.nl.

Groet, Suzanne van Roon & Cyril Moonen