< Onze werkplaats

Workshop: Conflictmanagement

Datum: 16 maart 2021

Met Berckeley Square bouwen we aan gelukkige organisaties. Die organisaties zijn financieel gezond en werken met vitale medewerkers voor tevreden klanten.Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat veel organisaties, teams en individuen zoekende zijn om beter te functioneren. Dat zoeken gebeurt vaak impliciet. Veel onderwerpen belanden in de onderstroom en blijven op de achtergrond meespelen. Er ontstaat onrust, het schuurt, de energie lekt en er is onenigheid over de koers. Het kost dikwijls veel moeite, lijkt ondoenlijk om dat passend en duurzaam te verbeteren. Sommigen ervaren dit als een conflict, een term met vaak een negatieve associatie. Achter een conflict schuilen altijd verschillen. Een verschil in waarneming, in gevoel, in denken of in iets anders willen. Die kunnen soms ongemerkt en ongewild leiden tot spanningen en daarmee ook tot conflicten.

Wenkend perspectief

Conflicten zijn, net als regen, onvermijdelijk, zo stelt William Ury. We weten echter vaak niet goed hoe we met conflicten om moeten gaan. En dat vormt het probleem. Goed gereguleerd kan een conflict positief bijdragen, teveel of te weinig op de verkeerde plek (net als de regen) kan een probleem opleveren.

Conflicten zien wij als een vanzelfsprekend, potentieel gezond, uitdagend aspect van- en in samenleven en samenwerken. Dat is zo omdat elk mens verschillend is en we in samenwerken en samenleven verschil maken. Samen verschil maken is juist in de spanning van conflict een grote uitdaging. Zingeven aan conflicten gaat over de functie van conflict als duidelijk signaal dat verandering noodzakelijk is. Het gaat over conflicten vroegtijdig (h)erkennen, ze laagdrempelig en op een passende manier aanpakken, zo dicht mogelijk bij de bron. Hoe we dat structureel en duurzaam organiseren als bron voor groei en ontwikkeling voor mensen en organisaties. Conflicten zijn inclusief, ze horen bij (interactie van) verschillen. Niet conflicten zijn het probleem, het is onze benadering van die conflicten die ze problematisch maakt. Conflicten bieden toegang tot het geweldige (ontwikkel-)potentieel van verschillen. Het heeft zin om dat structureel en inclusief te organiseren.

In deze workshop gaan we samen naar verschillen en conflicten in jouw omgeving kijken en onderzoeken hoe er op een productieve en constructieve manier mee om kan worden gegaan. Hierdoor benutten we het ontwikkelpotentieel ervan. Dat noemen we ontwikkeling van conflictvaardigheid van mensen en conflictbestendigheid van teams en organisaties.

Wat komt er aan de orde:

  • Zienswijzen rond verschillen/ conflicten, conflictvaardigheden en conflictbestendigheid. Van mensen, teams en organisaties.
  • Ervaringen in de eigen – en bij andere organisaties en welke inzichten dit oplevert.
  • Kennismaken met inzichten en betekenisvolle oplossingen en de mogelijke methoden en aanpakken die daaruit kunnen ontstaan.

Deze online workshop wordt gegeven door Bas Delleman en Cyril Moonen. De workshop start om 14.30u en eindigt om 17.00u. Wil je je inschrijven? Stuur even een mailtje naar cyril@berckeleysquare.nl of basdelleman@berckeleysquare.nl.

Deze workshop wordt later dit jaar, op 16 november 2021 nog een keer herhaald.