< Onze werkplaats

Workshop: Back to nature into the future

Datum: 20 juli 2021
Workshop: Back to nature into the future

Wat kunnen we leren van de natuur om onze organisaties en ons werk beter te organiseren? Dat is waar deze workshop over gaat. Wat doet de natuur als een onderdeel van een systeem niet meer werkt. Wat vertelt de opkomst van een virus als Corona ons. Wanneer je meer begrijpt van de wetten van de natuur, ben je ook in staat anders naar organisaties te kijken en hier fundamentele natuurlijke veranderingen in aan te brengen.

In deze workshop nemen we de deelnemers mee om te leren kijken naar de natuur en willen we gebruik maken van de wijze lessen die we daaruit kunnen halen. We willen deze vertalen naar individu, team en organisatie.We leven en werken in levende systemen. Die hebben we zelf gemaakt en daarin proberen we ons best te doen. Daarom moet het ook mogelijk zijn deze levende systemen te beïnvloeden en aan te passen op een manier zodat deze weer vitaal en dienend worden. Aangepast aan datgene wat nodig is voor individu, team en organisatie. Om als organisatie opnieuw en/of beter aan te sluiten op de behoefte van haar omgeving (buiten de organisatie) en haar situatie (binnen de organisatie)

Welke natuurlijke en sociale systeemdynamieken zijn herkenbaar in onze praktijken? Kunnen we die bruikbaar maken voor de hedendaagse vraagstukken en dilemma’s in organisaties?

Dat onderzoeken we interactief met de deelnemers.

In deze workshop gaan we dieper in op mechanismen die in de natuur werkzaam zijn. We krijgen inzicht in hoe deze werken en welke drive daaraan ten grondslag ligt. We kijken naar individuele vitaliteit, naar dier-communities, zwermen, volksstammen maar ook naar ecosystemen.Het vraagstuk

De meesten van ons werken in en voor een organisatie of instelling. Dat gaat in de meeste gevallen goed, maar steeds meer worden we met gedoe geconfronteerd, waar door het voor steeds meer mensen niet meer klopt om op de gangbare aansturingsmechanismen en omgangsnormen door te gaan. Steeds meer onvrede is er over hoe de dingen lopen: hogere werkdruk, stroperige samenwerking, hoge targets, ondermijning van het vakmanschap, verlies aan passie, meer behoefte aan ontwikkelmogelijkheden en waardering, zijn enkele voorbeelden. Daarnaast kunnen organisaties onvoldoende invulling geven aan de behoeftes van de burgers, patiënten en cliënten. Dit speelt in de hele publieke sector: de zorg, het onderwijs, politie, de belastingdienst, overheid etc. Medewerkers kiezen om voor zichzelf te werken, zijn moeilijk nog te binden, worden ziek of zijn niet meer gelukkig in het werk wat ze doen en kunnen moeilijker leveren wat van ze verwacht wordt. Men komt niet toe aan de echte aandacht voor de doelgroep omdat er geen tijd is.

Onderwerpen die we allemaal wel in meerdere of mindere mate herkennen. Er is een collectief verlangen naar iets beters, iets anders, iets waar we energie van krijgen, om de juiste dingen goed te doen. De behoefte richt zich op 3 aspecten:

  • ruimte voor jezelf om je te ontwikkelen naar een betekenisvollere rol of taak;
  • daarmee betekenisvoller naar je collega en klant te kunnen zijn;
  • maar ook om daarmee een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en economische waarde van de organisatie waaraan je je aan verbonden hebt.

Het lukt organisaties echter nauwelijks om dit structureel anders te doen. Kennelijk hebben we met elkaar een systeem opgebouwd dat niet meer dienend is en tegemoet komt aan de behoeftes die er zijn. Een systeem dat niet meer doet wat het zou moeten doen.

Wat is er aan de hand en hoe komt het dat we hier in verzeild zijn geraakt? Moeten we er anders naar kijken dan we nu doen? Wat zou daarbij kunnen helpen?

Zitten we in een systeemcrisis?

Wat is er nodig om weer naar een vitaal systeem te komen? Naar herstel, naar een nieuwe balans gebaseerd op de behoeftes die er zijn.

Het wenkend perspectief

Dr. A. Einstein zei ooit: “Look deeper into nature and you will understand things better”. Wat heeft Einstein dan gezien? Nu is het zo dat de natuur al meer dan 3,8 miljoen jaren ervaring heeft met ontwikkeling. Ontstaan/geboren worden, doodgaan, overleven, leven en voortleven is volop aanwezig in de natuur. Alle fasen komen voor en zijn er op gericht om een individu, een groep of een ecosysteem vitaal te houden. Daar liggen mechanismen aan ten grondslag die interessant kunnen zijn voor organisaties, teams en individuen. De natuur als metafoor kan organisaties helpen in te zien welke sturingsvraagstukken relevant zijn. Waar de natuur zingeving evident en betekenisgeving plaats heeft in de voortdurende en vanzelfsprekende afstemming geldt dat niet voor sociale systemen als organisaties en tussen mensen. Wij moeten onze constructen zelf van zin voorzien en ons voortdurend inspannen om dat te onderhouden.

De workshop is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in het thema en die de motivatie hebben hieraan iets te willen doen. Mensen die zich willen verdiepen in hoe de natuur ons tot voorbeeld kan zijn en willen leren om dat op- en in hun praktijk toe te passen. Bovendien hebben de deelnemers invloed op de 3 niveaus waarover gesproken wordt. Dan denken we aan bestuurders, managers, maar ook programmaleiders, projectleiders en coaches.

Wat neem je na afloop mee naar huis?

  • Meer bewustzijn en inzicht in natuurlijke en sociale processen die kunnen spelen bij mensen, groepen, organisaties;
  • Meer inzicht in de stuurmogelijkheden bij jezelf, in teams en organisaties.
  • Een beter en breder inzicht in het systeem waarin je zit
  • Een op basis van de natuur gebaseerde methodiek om meer bewustzijn te creëren binnen je eigen organisatie.

Wanneer en met wie?

De bijeenkomst vindt plaats op 13 oktober 2020 aanstaande om 14.30-17.00. We geven deze workshop digitaal.

We vragen geen financiële bijdrage (gratis dus!) maar er wordt wel van je verwacht casuïstiek in te brengen.

Cyril Moonen, Bas Delleman en Mel de Smit begeleiden deze workshop. Met z’n drieën hebben we meer dan 55 jaar ervaring binnen het vakgebied van organisatieontwikkeling.

Wil je je inschrijven? Stuur een mailtje naar cyril@berckeleysquare.nl.