< Onze werkplaats

Workshop Back to Nature

Datum: 03 maart 2020
Workshop Back to Nature

Het vraagstuk

Met Berckeley Square bouwen we aan gelukkige organisaties. Die organisaties zijn financieel gezond en werken met vitale medewerkers voor tevreden klanten. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat veel organisaties, teams en individuen zoekende zijn om beter te functioneren. Daarvoor maken organisaties vaak plannen of er is een specifieke aanpak welke moet leiden tot verbetering, verandering of vernieuwing. Daar zijn we vaak succesvol in maar vaak ook niet. Wij zijn van mening dat we veel kunnen leren door lering te trekken uit hoe de natuur daarmee omgaat. Meer bewustzijn op wat succesvol werkt in de natuur kan helpen omdat de natuur miljarden jaren ervaring heeft met afsterven, overleven, leven en voortleven.

Het wenkend perspectief

Voor wijze lessen over creativiteit, duurzame en vitale verandering en ondernemerschap hoeven we alleen maar te kijken naar de ervaringen uit de natuur. Al meer dan 3,8 miljard jaren weet de natuur zich succesvol te handhaven en zich te verhouden tot de sterke en continu in verandering zijnde omgeving. Herstellen, veranderen, ontwikkelen en groeien zijn alledaagse dynamieken.In de natuur liggen slimme strategieën daaraan ten grondslag. Wat kunnen wij daarvan leren en hoe kunnen organisaties daarvan gebruik maken?

De workshop

Omdat organisaties en teams opereren als levende systemen is het interessant om naar de wijze lessen uit de natuur te kijken en daarover met elkaar bewustzijn op te ontwikkelen. Kunnen we wat dichter bij de natuur komen en van daaruit kijken, oppakken wat werkt en dit vertalen wat het voor organisaties, teams en individuen betekent?

Welke natuurlijke systeemdynamieken zijn herkenbaar in onze dagelijkse praktijk en kunnen we die bruikbaar vertalen naar de hedendaagse vraagstukken in organisaties? Dat onderzoeken we interactief met de deelnemers.

In deze workshop gaan we dieper in op een aantal wetten uit de natuur, hoe deze werken en welke drive daaraan ten grondslag ligt. We kijken naar dier-communities, zwermen, volksstammen maar ook naar ecosystemen.

Aan de hand hiervan maken we een vertaling naar individueel, team en organisatieniveau.

Wanneer en met wie?

De bijeenkomst vindt plaats op 3 maart 2020 aanstaande op ‘De Bonte Zwaan’ op de Haparandadam 7-B4 Amsterdam. We starten om 16.00 en eindigen om 20.00.

Bas Delleman, Cyril Moonen begeleiden de bijeenkomst. Allen zijn ervaren organisatiecoaches bij Berckeley Square. Cyril is bioloog en heeft systeemkennis op biologisch niveau, Bas heeft systeemkennis op sociologisch niveau.

Inschrijven? Mail ons op basdelleman@berckeleysquare.nl, cyril@berckeleysquare.nl