< Onze werkplaats

Van Wantrouwen naar Vertrouwen

Datum: 27 november 2019
Van Wantrouwen naar Vertrouwen

Bouwen aan een gelukkige organisatie betekent een route ’van wantrouwen naar vertrouwen’. Die route vindt plaats in verschillende geledingen van organisaties en kent z’n ‘ups en downs’. Wij merken dat een betekenisvolle bijdrage leveren aan een organisatie start met het ‘schoonmaken’ van vertroebelde verwachtingen, relaties en behoeften. We moeten niet werkende patronen expliciet maken die door allerlei omstandigheden te lang onder tafel zijn gebleven. Vaak door heel menselijk handelen zijn ze niet meer bespreekbaar en hierdoor onderdeel geworden van een niet functionele organisatiecultuur. Je zou kunnen spreken van verwaarlozing.

We hebben een spannend voorstel aan jullie. Heike en Edo hebben zich het afgelopen jaar verdiept in zogenaamde verwaarloosde organisaties. Dit is een concept van Joost Kampen waarin hij verbanden legt tussen de orthopedagogiek en ontwikkelingsproblematiek in organisaties. We hebben ontdekt dat er veel overeenkomsten zijn met de aanpak van Berckeley Square. We nodigen je uit om samen met twee collega’s en jouw adviseur van Berckeley Square de gezamenlijke route van wantrouwen naar vertrouwen te verrijken met de theorie van verwaarloosde organisaties.

We starten de bijeenkomst met een analyse of diagnose van jouw organisatie. Dat doe je met je eigen collega’s en met jouw adviseur van Berckeley Square. Vervolgens trekken we paralellen met de theorie van verwaarloosde organisaties en kijken we naar de verschillen en overeenkomsten in aanpak van jullie organisaties.

We beogen met deze avond een reflectiemoment voor ieders ontwikkeling in constant veranderende organisaties. Het levert je een ‘temperatuurmoment’ op die we ook samen proberen te duiden. Dat geeft weer moed en energie voor je ontwikkelpad naar meer vertrouwen.