< Onze werkplaats

STOP - Jeroen Slootmans & Bas Delleman

Datum: 19 april 2018
STOP - Jeroen Slootmans & Bas Delleman

Wij hebben gemerkt dat we door samen te werken, beter aansluiten bij de behoefte van gezinnen in vechtscheiding. En daardoor komen ook onze individuele kwaliteiten beter tot hun recht!

STOP is een goed voorbeeld van wat grens- en branche overstijgend samenwerken oplevert. STOP staat voor Scheiding en Transformatief OuderschapsPlan. STOP biedt ondersteuning bij vechtscheidingen vanuit verschillende kennisgebieden en disciplines. Zodat er een heldere aanpak ontstaat, waarmee de cliënten écht geholpen worden. Binnen STOP werken Bas Delleman (oprichter en directeur van Bascule Groep BV) en Jeroen Slootmans (directeur Topaze) met elkaar samen én betrekken zij ook andere organisaties erbij. 

Topaze is een specialistische jeugdzorg aanbieder en de BasculeGroep een onafhankelijk mediation bureau. Samen werken ze vanuit de visie dat onder ieder conflict verschillende perspectieven liggen en dat de sleutel tot verandering maatwerk vergt. In de bedoeling van Topaze ‘samen werken aan mogelijkheden’ en van BasculeGroep ‘samenwerken aan conflictbestendigheid’ zitten veel overeenkomsten, waardoor er een goede grond is om gezamenlijk op te trekken. En de verschillen die er zijn, zien Bas en Jeroen juist als kansen: “We hebben gewoon meer impact hierdoor”.

En Bas en Jeroen hebben de ambitie om zowel binnen de organisatie (en tussen de medewerkers) vanuit dezelfde bedoeling en volgens dezelfde principes te werken, als dat ze werken met hun cliënten: “Zo binnen, zo buiten, dat maakt een organisatie congruent.”

Over de workshop:

In de workshop delen Bas en Jeroen hun ervaring in de samenwerking en staan ze stil bij de dillema’s, die ze tegenkomen. Zoals: Hoe betrekken wij andere partijen die noodzakelijk zijn (gemeenten, rechtbanken, kinderbescherming, 1elijn jeugd en gezinszorg)? Hoe houden we echt focus op de bedoeling in ons dagelijkse werk? We willen daarin graag met en van andere organisaties leren. 

Informatie over het Festival:

  • Wanneer: 19 april 2018 van 13.00 - 21.00
  • Locatie: Haparandadam 7 in Amsterdam
  • Ticketprijs: €175

Volg ons op FacebookLinked-In en onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over het festival.