< Onze werkplaats

Leidinggeven in crisistijd

Datum: 07 september 2021
Leidinggeven in crisistijd

In het voorjaar van 2020 hebben we een workshop gegeven over leidinggeven in coronatijd. We zijn nu bijna een jaar verder en helaas behoort corona nog niet tot het verleden. We bevinden ons midden in een crisis. En ook al kom je als leidinggevende wel vaker voor een uitdaging te staan, op een situatie als deze kun je je eigenlijk niet voorbereiden.

In deze workshop gaan we kijken naar verschillende vormen van leiderschap en waar je op terugvalt in tijden van crisis. Wat levert dat op en welke risico's brengt dat met zich mee en hoe kun je in een tijd waarin je zo geleefd wordt, toch bewust bezig zijn met je rol als leidinggevende?

De kracht van kwetsbaarheid

Om te beginnen; wij hebben ook geen pasklare antwoorden die voor iedereen werken. Maar we kunnen je wel helpen in die zoektocht. Misschien is toegeven dat je nog geen antwoorden hebt wel het startpunt voor elke leidinggevende. Door je naar je team toe kwetsbaar op te stellen, hardop uit te spreken dat je het ook even niet weet en samen met hen naar een werkbare vorm te zoeken, creëer je een gevoel van saamhorigheid. Vanuit daar kun je samen gaan bouwen. Waar ligt ieders behoefte? En hoe breng je dat bij elkaar? Welke kaders blijven dan nog van kracht en welke vragen om een aanpassing? Wees transparant over waarom je iets wel of iets niet doet en geef (meer) ondertiteling. Zo wordt het proces van leidinggeven een proces van de leidinggevende én de medewerkers.

Het buddysysteem

Als leidinggevende is het je verantwoordelijkheid om te weten hoe iedereen in je team erbij zit. In een tijd als deze is die taak een stuk moeilijker omdat je elkaar niet dagelijks tegenkomt in de gang of bij het koffieapparaat; er zijn bewustere acties voor nodig. Afhankelijk van de grootte van je team, je andere taken en mogelijk de combinatie met een veeleisende thuissituatie, zou je er meer dan een dagtaak aan hebben als je dat goed wilt bijhouden. Geen duurzame oplossing!

Ook hier zal je je kwetsbaar op moeten stellen en een appèl moeten doen op je team om ook zelf elkaar te steunen. Een buddysysteem kan een oplossing zijn, waarbij collega’s voor elkaar de rol van een vangnet vervullen. Buddy’s hebben zorg en aandacht voor elkaar, ze bieden een luisterend oor en kunnen met elkaar meedenken of even sparren als een collega ergens niet goed uitkomt. Je blijft als leidinggevende natuurlijk verantwoordelijk, wees daarom ook helder in je verwachtingen naar medewerkers; gaat het niet goed met jou of met je buddy, trek op tijd aan de bel.

De meerwaarde van echt contact

Normaal gesproken hebben wij bij Berckeley Square elke twee weken ‘teamtijd’ met voorafgaand een uurtje ‘scharreltijd’: een uurtje waarin je even snel iets kunt kortsluiten met iemand, een ommetje kunt maken, te laat kan komen of even een gezellig praatje kunt maken bij de koffieautomaat en hoort hoe het met je collega gaat.

Nu we in coronatijd videobellend overleggen, ervaren we nog meer de betekenis van die ‘scharreltijd’. In dat uurtje maakten we namelijk écht contact. We praatten niet alleen over hoe het gaat, maar we zágen het ook. Dat is nu een groot gemis. Want hoe blij we nu ook zijn met de uitvinding van het videobellen, de toegevoegde waarde van elkaar fysiek kunnen zien, is dat je elkaar kunt aanvoelen. Wij hebben inmiddels een aantal manieren gevonden waarmee we dat een beetje kunnen compenseren:

  • Het veerkrachtbord: een soort dashboard waarin ieder teamlid wekelijks invult hoe het met hem of haar gaat en of er nog hulpvragen zijn. Bijvoorbeeld ‘hoe gaat het met je qua fysieke gezondheid’, ‘hoe gaat het mentaal met je’, ‘hoe zit je in je energie, werkdruk’, etc. Wanneer iemand aangeeft op het veerkrachtbord dat het niet zo goed gaat, kan zowel het team als de leidinggevende daar sneller op handelen. Ook dit vraagt van iedereen om zich nog wat kwetsbaarder op te stellen, maar het zorgt ook voor meer verbinding en veerkracht in het team.
  • Uitzoomen: Toen collega’s elkaar op kantoor zagen, was er altijd wel tijd voor een praatje of een ontspannen manier om over werk te praten. Dat mist nu omdat alle digitale overleggen zo efficiënt mogelijk moeten zijn. Een manier om meer ruimte voor informeel contact te krijgen is die letterlijk in te plannen en digitaal bij te praten. Dit kan van grote waarde zijn en maakt de overleggen die efficiënt moeten zijn juist efficiënter!
  • Coronameetings: Het uitgangspunt blijft voorlopig om zoveel mogelijk thuis te werken. Waar wel bijeenkomsten plaatsvinden houden we rekening met de hoeveelheid mensen en voldoende ruimte om afstand te kunnen houden. Dit zijn beperkingen, maar bieden wél nieuwe mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan wandelende meetings met je buddy of aan bijeenkomsten met subgroepjes waarbij een gedeelte fysiek en een gedeelte digitaal aansluit: er kan een hoop.

Het meest belangrijk hierbij is om alert te blijven op wat wel en niet werkt per persoon. Heb oog voor de individuele behoeftes: de één gedijt heel goed bij thuiswerken en de ander vindt het heel frustrerend. Niet iedereen zal het ‘veilig’ vinden om alweer fysiek bij elkaar te komen. Geef daar aandacht aan en laat dit ook een gespreksonderwerp zijn in overleggen.

Wat is jouw ervaring?

Dit zijn slechts enkele suggesties die wij leidinggevenden adviseren in deze tijd. Maar we zijn natuurlijk benieuwd naar jouw ervaring! Ben je je in crisistijd bewust van je leiderschap, van wat werkt en wat niet meer werkt? En heb je een beeld van wat jouw manier van leidinggeven is? Past die bij de context? Berckeley Square organiseert een online workshop voor leidinggevenden om meer beeld te krijgen bij verschillende stijlen van leiding geven en wat er bij jou en jouw context past: ook nu.

We nemen je mee in verschillende typen leiderschap, wisselen met elkaar ervaringen uit over leidinggeven in de praktijk en kijken wat nu jouw beeld van leiderschap is. Onze ervaring is dat het ook leuk is om samen met 1 of 2 collega’s deel te nemen om gezamenlijk een vervolg te geven aan de workshop.

Wanneer: 7 september van 14.30 tot 16.30 uur.

Wie: De workshop wordt gegeven door Bianca van Walbeek, Heike Boom en Jurjen Röben.

Aanmelden: stuur een mailtje naar heike@berckeleysquare.nl en dan ontvang je van ons de uitnodiging met de zoomlink.