< Onze werkplaats

Conflicten als bron voor ontwikkeling en groei

Datum: 10 februari 2020
Conflicten als bron voor ontwikkeling en groei

Organisatieontwikkeling door het benutten van verschillen en conflicten.

Gratis workshop op 10 februari 2020 16.00-20.00 (voor maximaal 20 deelnemers, vol is vol!)

Het vraagstuk

Met Berckeley Square bouwen we aan gelukkige organisaties. Die organisaties zijn financieel gezond en werken met vitale medewerkers voor tevreden klanten.Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat veel organisaties, teams en individuen zoekende zijn om beter te functioneren. Dat zoeken gebeurt vaak impliciet. Veel onderwerpen belanden in de onderstroom en blijven op de achtergrond meespelen. Er ontstaat onrust, het schuurt, de energie lekt en er is onenigheid over de koers. Sommigen ervaren dit als een conflict, een term met vaak een negatieve associatie. Achter een conflict schuilen altijd verschillen. Een verschil in waarneming, in gevoel, in denken of in iets anders willen. Die kunnen soms ongemerkt en ongewild leiden tot spanningen en daarmee ook tot conflicten.

Het wenkend perspectief

Conflicten zijn net als regen onvermijdelijk, zo stelt William Ury. Goed gereguleerd kan een conflict positief bijdragen, teveel of te weinig op de verkeerde plek (net als de regen) kan een probleem opleveren. Een belangrijk onderscheid daarbij is dat tussen functionele en niet functionele conflicten. Die functionaliteit hangt direct samen met de mate waarin conflicten een bijdrage leveren aan de organisatieontwikkeling. We weten echter vaak niet goed hoe we met conflicten om moeten gaan. En dat vormt het probleem.

Het is van belang om conflicten (conflictpotentieel - conflictprocessen - conflictgevolgen) productief te maken om het potentieel van organisaties, teams en individuen beter te benutten. We gaan samen naar verschillen en conflicten kijken en onderzoeken hoe er op een productieve en constructieve manier mee om kan worden gegaan. Hierdoor benutten we het ontwikkelpotentieel. Dat noemen we ontwikkeling van conflictvaardigheid van mensen en conflictbestendigheid van teams en organisaties.

Wat komt er aan de orde?

We gaan met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Zienswijzen rond verschillen/conflicten en inclusiviteit. Conflictvaardigheden van mensen en conflictbestendigheid van teams en organisaties.
  • De samenhang tussen verschillen/conflicten en organisatieontwikkeling.
  • Ervaringen bij andere organisaties en welke inzichten dit oplevert.
  • Op zoek naar inzichten en betekenisvolle oplossingen en de mogelijke methoden en aanpakken die daaruit kunnen ontstaan.

Wanneer en met wie?

De bijeenkomst vindt plaats op 10 februari 2020 aanstaande op ‘De Bonte Zwaan’ op de Haparandadam 7-B4 Amsterdam. We starten om 16.00 en eindigen om 20.00.

Bas Delleman, Cyril Moonen en Edo van der Kuur begeleiden de bijeenkomst. Allen zijn ervaren organisatiecoaches bij Berckeley Square.

Inschrijven? Mail ons op basdelleman@berckeleysquare.nl, cyril@berckeleysquare.nl of edo@berckeleysquare.nl.