< Onze werkplaats

"Plezier in het team staat garant voor een beter resultaat", met Maarten Mulder

31 augustus 2018
"Plezier in het team staat garant voor een beter resultaat", met Maarten Mulder

Een busbaan aanleggen van Huizen naar Hilversum lijkt een overzichtelijke opgave. Als je hiermee aan de slag gaat, wordt duidelijk dat er veel verschillende belangen en ideeën zijn over hoe je dat kan aanpakken. Het besef dat het project vraagt om vele jaren met elkaar samen te werken, geeft noodzaak om die tijd dat je met elkaar samenwerkt waardevol te laten zijn. Een periode die niet alleen qua resultaat, maar ook op de weg ernaartoe plezier, uitdaging en voldoening geeft. De vraag aan Berckeley Square was om de projectorganisatie te helpen om op een duurzame, productieve en aangename manier te werken aan het uitdagende project. Gedurende een jaar begeleidt organisatiecoach Edo de onderlinge samenwerking.

Middels (team)coaching en faciliteren van sessies en bijeenkomsten houdt Berckeley Square het projectbureau scherp op de 'kunst' van het productief samenwerken aan de bedoeling; het realiseren van het project.

 • Klant: ProRail
 • Aan het woord: Maarten Mulder, projectmanager bij ProRail - momenteel voor project HOV Laren-Hilversum als onderdeel van een groot infrastructureel project ‘HOV in ’t Gooi
 • Betrokken adviseurs: Edo van der Kuur
 • Project: Begeleiding HOV in ‘t Gooi
 • Interview

  Wij houden van openheid en transparantie. Van waardevolle discussies en de dynamiek van (multi)disciplinaire teams. Wij houden van sámenwerken; van het ombuigen van eigenbelangen tot projectbelangen. Bij Prorail, bijvoorbeeld, maken we hier snelle meters mee. Maarten Mulder vertelt hoe.

  Maarten, wat is jouw rol?

  Ik ben projectmanager bij ProRail. Momenteel voor project HOV Laren-Hilversum als onderdeel van een groot infrastructureel project ‘HOV in ’t Gooi’. HOV in ’t Gooi is een gezamenlijk project van de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Hilversum en de provincie Noord-Holland. Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken. We hebben dus te maken met heel veel stakeholders en een zeer divers speelveld.

  Wat was jouw vraagstuk?

  Twee jaar geleden, toen ik deze rol aanvaardde, ben ik gaan broeden op de volgende gedachte: hoe maak ik een eenheid van alle participerende partijen die handelt naar het projectbelang in plaats van hun afzonderlijke belangen? Daarnaast spenderen we een aanzienlijk deel van ons leven aan dit acht jaar durende project. Voor mij is de manier waarop we deze tijd spenderen, de reis, net zo belangrijk als de uiteindelijke realisatie van het project. Ik wilde weten wat ik kon doen om zo veel mogelijk plezier te faciliteren.

  Waarom Berckeley Square?

  Met drie bedrijven heb ik gepraat, waarbij ik met Edo (van Berckeley Square) direct een klik had op onconventionaliteit; hij is out of the box. De twee anderen volgden de gebruikelijke weg van interventies en sessies. Dit was voor mij niet goed genoeg omdat wij (projectteamleden) deze trucjes inmiddels kennen. We willen als projectteam binnen de regels opereren, maar buiten de lijnen kleuren. Zo halen we op een leuke manier onze projectdoelstellingen. Plezier in het team staat garant voor een beter resultaat. Daarvan ben ik overtuigd. Met Edo zag ik een manier om de traditionele cultuur van argwaan om te buigen naar een samenwerking op grond van transparantie en plezier.

  Waarom is Berckeley Square de investering waard?

  Omdat Edo ons helpt om onze langere termijn ambitie vast te houden. Hij is de spreekwoordelijke stok achter de deur. Hij zorgt ervoor dat we onze afspraken nakomen, ook als de groepsdynamiek verandert doordat er een partij toetreedt of wegvalt. Hij waarborgt het nakomen van onze ambitie. Dit kan hij doen omdat hij de onafhankelijke derde is; hij is degene die dingen onder tafel vandaan haalt en er bovenop legt. Degene die ongegeneerd ergens invliegt en vertelt wat hij vindt; iemand die spiegelt…een teamcoach. Zo’n rol kan niemand anders innemen.

  Maak ‘em eens concreet?

  Edo heeft tijdens een aanbestedingsprocedure met aannemers een sfeer gecreëerd van openheid. Iedereen die te maken heeft met aannemerij weet dat deze procedures gehuld zijn in zeer strakke juridische processen. Edo heeft zeer veel impact gemaakt door de gesprekken, vier stuks in totaal, ondanks alle juridische kaders open en transparant te maken. Dit werd door alle partijen als zeer waardevol ervaren en heeft in het verdere verloop gezorgd voor het goede gesprek. Als opdrachtgever had ik deze rol nooit zelf kunnen invullen. Daarnaast heeft hij geholpen om het visiedocument op te stellen en deze effectief te delen met alle projectleden. Zodanig dat het begon te leven; dat mensen het gingen lezen en feedback erop gaven. Voor mij, als projectmanager, best spannend omdat je weet dat sommige zaken voor wrijving zullen zorgen. Edo fungeerde dan als onafhankelijke derde die ervoor zorgde dat alle betrokkenen in gesprek bleven met elkaar. Ook coacht hij ons, als team maar ook één op één. Dan merk je dat je je bewust wordt van bepaalde gedragingen en dat je groeit. Je merkt ook dat anderen zich bewust worden van zichzelf en groeien. Dat zorgt ervoor dat je als team effectiever wordt; je weet aan welke knoppen je kunt draaien om grotere impact te maken. Al weet ik eigenlijk helemaal niet of dit specifiek valt onder de dienstverlening van Berckeley Square [lacht]. Ze doen het in ieder geval wel goed.

  Kun je Berckeley Square aanbevelen?

  Ja. Maar of ik nou met mijn project specifiek bij hen was uitgekomen?! Ik weet namelijk niet wat hun corebusiness is of specifieke competenties zijn. De website gaat veel over de bedoeling en wij zijn niet specifiek ingestapt met dit onderwerp. Al heeft het wel overlapping.

  Waar sta je nu?

  Ik geef ons team nu een 7 of 8. Het groeipotentieel zit ‘em in de uitdaging om één aannemer te contracteren en het project verder op te bouwen. Nu komt het aan op de fundering die we gelegd hebben: hoe sterk is deze als er straks 100 man extra binnen komen? Hoe houden we onze projectvisie vast als de dynamiek zo verandert? Hoe stellen alle partijen zich op dat moment op? Op dat moment helpt Edo ons weer om de verschillende groepen met verschillende belangen op één lijn te krijgen. Dingen anders doen, daar is niks geitenwollensokkerigs aan [lacht].