< Onze werkplaats

"Even ankeren en daarna weer regie nemen op eigen proces", reflectie volgens Gert Jan Tupker

01 juni 2018
"Even ankeren en daarna weer regie nemen op eigen proces", reflectie volgens Gert Jan Tupker

Reflectie. Regelmatig gaan we met onze opdrachtgevers in gesprek over onze samenwerking. Over de uitdagingen die we ervaren en de lessen die we geleerd hebben. Waar komt onze opdrachtgever vandaan, waar wil ze naartoe en hoe gaat dat? Verhalen die andere organisaties kunnen helpen in het vinden van gelukkige manieren van organiseren. Deze keer hebben we het gesprek met Gert Jan Tupker, bestuurder en voorzitter van een directieteam dat verantwoordelijk is voor drie van de zorgbedrijven van de Parnassia Groep, te weten i-psy, PsyQ en Brijder.

Zou je wat kunnen vertellen over je organisatie?

Parnassia Groep biedt zeer diverse hulp bij psychische problemen. Samengevat bestaat onze hulp uit preventie, behandeling, begeleiding, nazorg en terugvalpreventie. Wij bieden laagdrempelige, en ook specialistische zorg en topklinische gezondheidszorg. Dat doen wij met ruim 10.000 deskundige, goed opgeleide professionals en ondersteuners (medewerkers, aangesloten zelfstandige behandelaars, vrijwilligers en stagiairs). Zij zijn werkzaam op 400 locaties, met name binnen onze drie kernregio's Noord-Holland, Haaglanden, Rijnmond (inclusief de Zuid-Hollandse Eilanden). In 2016 hebben we meer dan 160.000 patiënten met onze zorg ondersteund in hun herstel. Zelf ben ik bestuurder en voorzitter van het directieteam en ben ik vooral betrokken bij zorgbedrijven die kort durende behandelingen aanbieden.

Is er een vraagstuk waar de organisatie nu mee kampt?

[Lacht] Er zijn een heleboel vraagstukken, maar het belangrijkste is wat van onze organisatie de ‘why’ is waaraan wij ons verbinden. (De “Why” van Simon Sinek gaat over wat je doel is, wat je wilt bereiken voor je doelgroep, wat je overtuiging is en waarin je gelooft.) Een belangrijk onderdeel van dit vraagstuk is hoe we deze why gaan realiseren. De uitdaging is dat er grote verschillen zijn in percepties van en meningen over wat het moet zijn.

Wat is de reden om Berckeley Square in te schakelen?

Ik heb Berckeley Square al ingeschakeld voordat ze überhaupt Berckeley Square waren. We werken al 14 jaar samen. Ik ‘anker’ aan hen. Bijvoorbeeld op momenten als deze. Met het directieteam zijn we momenteel bezig de onderstroom in het team naar boven halen. Op de zakelijke kant vinden we elkaar wel, maar wanneer het gaat over écht samenwerken, over dingen met en voor elkaar doen, merken we dat dingen niet uitgesproken worden. Er zijn zaken die onvoldoende aan de oppervlakte komen en dat willen we graag anders omdat dat beter is voor zowel het individu als het team.

Voorheen gingen onze gesprekken over het naar de zin maken van medewerkers. Toen waren we ons nog niet zo bewust van de bedoeling van een organisatie. Dit is zich gaan evalueren naar sociale innovatie; naar empowerment van medewerkers. Later hebben we dit gekoppeld aan empowerment van onze cliënten. Zij zijn de ervaringsdeskundigen die we bij onze organisatie hebben betrokken, waardoor er een gelijkwaardige relatie ontstaan is. Hierop ben ik aan het voortborduren ben als het gaat om werken aan de bedoeling. Berckeley Square is de partij waaraan ik dan even anker.

Op onze beurt willen wij een community zijn waaraan cliënten die bij ons aankloppen kunnen ankeren. Waar ze even naar binnen kunnen komen, waar ze zich veilig en gewaardeerd voelen, waar ze kunnen zijn wie ze zijn en bovenal waar ze regie kunnen nemen op hun eigen herstelproces. Zo is ook de samenwerking met Berckeley Square: in hen vind ik een partij die mij helpt met de bedoeling van onze organisatie. Ik anker even en neem vervolgens weer de regie op ons eigen proces.

Is er al een traject uitgestippeld?

In het verleden hebben we samen hele grote uitgestippelde trajecten gedaan. Na een dergelijk traject gingen alle partijen weer hun eigen weg. Wel bleven we elkaar regelmatig ontmoeten en tijdens die ontmoetingen bleken we telkens weer te verbinden op de bedoeling.

Waar staan jullie nu?

Als bestuurder ben ik verantwoordelijk voor inmiddels drie zorgbedrijven. Voorheen was dat voor alleen Brijder (verslavingszorg.) Sinds een jaar is dat dus verbreed naar twee andere zorgbedrijven. Ook bij deze organisaties probeer ik de verbinding op de why te maken; om vanuit de bedoeling van de organisatie samen te werken en om binnen de organisatie een goed voorbeeld te zijn. Een voorbeeld waardoor medewerkers plezier hebben en cliënten voordeel.

Kun je verschillen aanwijzen die significant zijn veranderd door de samenwerking met Berckeley Square?

Aan de zijlijn is dit sowieso de relatie met adviseurs. Met Berckeley Square zijn we op een gegeven moment samen, gelijkwaardig, opgetrokken. We leren namelijk van elkaar: zij als de adviseurs die ons helpen in een bepaald traject en tegelijkertijd wij die hen weer wat leren. Die relatie is dus gelijkwaardig geworden.

Samen hebben we grote stappen gezet in het creëren van een ontwikkelingsgerichte omgeving, wat noodzakelijk is voor gezonde bedrijfsvoering. Dit is overigens een proces van jaren en is continu in ontwikkeling. Het heeft mij gescherpt in mijn ideeën over de bedoeling van de organisatie en heeft echt geholpen in het verder krijgen ervan.

Heeft u nog een speciaal toekomstbeeld of wens voor de organisatie?

Ons gezamenlijke droombeeld is dat we een organisatie bouwen waarbij de bedoeling van de organisatie overloopt met de bedoeling van de medewerkers; waardoor mensen doorleven dat ze zinvol bijdragen, dat ze bevlogen zijn en dat we deze kracht kunnen benutten om het met elkaar beter te maken. Voor de organisatie gun ik dat we die why vinden en -hiermee kom ik ook aan mijn eigen wens- dat we vooral een community zijn waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Een community waar mensen zichzelf durven zijn en die een veilige ankerplaats is. Een plek waar cliënten kunnen bijkomen en waar ze geholpen worden om de regie te nemen over hun eigen herstelproces.

Dit is een bumpy road, zoals ook het werken aan organisaties een bumpy road is, maar dat is het droombeeld wat ik heb. Dat is waar ik graag naar toe zou willen.