< Onze werkplaats

Verbeteren is saai, vernieuwen geeft energie?

19 juni 2015
Raymon Geurts
4652x
0
Verbeteren is saai, vernieuwen geeft energie?

Innovatie, nieuwe dingen bedenken. Daar gaat veel energie naartoe binnen organisaties. Als organisatieadviseur ken ik de quote: ‘als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg’ goed. Ook binnen Berckeley Square zijn wij als team goed in nieuwe dingen bedenken. Wat we echter soms vergeten is dat we, naast vernieuwing, ook kunnen waarderen wat er al is. Dat wat er is, heeft namelijk eerder een belangrijke betekenis gehad.

Neem de fax. Je kunt het zien als een ouderwets apparaat. Het gaat langzaam, je moet er raar papier in doen, je hebt er een extra telefoonnummer voor nodig… Niet handig! Toch heeft het grote waarde gehad. De fax is ontwikkeld omdat mensen zo snel mogelijk informatie wilden verzenden over grote afstand. En dat is gelukt! Het heeft ons leven een periode makkelijker gemaakt. Inmiddels hebben we veel snellere en duurzamere manieren om informatie te verzenden, maar dat neemt niet weg dat de fax zijn werk heeft gedaan.

De in maart overleden filosoof Rene Gude hield zich bezig met de waarde van verbeteren ten opzichte van die van vernieuwen. Als denker des vaderlands pleitte hij ervoor waarderend te kijken naar wat er is en dat te onderhouden in plaats van de aandacht alleen op vernieuwing focussen. Hij stelde dat je stomweg het goede van wat er al is vergeet, omdat je te druk bent met vernieuwen!

Voor Berckeley Square kiezen we voor een combinatie van vernieuwing en verbetering. Ons uitgangspunt ‘van A naar B volgens de principes van B’ zorgt voor een focus op vernieuwing, op B. Waar wil je naar toe? Samen met de klant schetsen wij een wenkend perspectief. Vervolgens bekijken we met elkaar vanuit welke situatie we hier naartoe kunnen werken. Waar kom je vandaan? Het startpunt van verandering is in het hier en nu. We kijken naar welke goede dingen de organisatie heeft gebracht op het punt waar ze nu staat. We onderzoeken samen wat nog bijdraagt aan waar je naar toe wilt, wat er ‘bijgeschaafd’ moet worden, van wat je afscheid wilt nemen en wat er compleet nieuw te ontwikkelen is.

Wat ik vooral belangrijk vind, is dat ik als organisatieveranderaar niet binnenkom en vertel wat er allemaal anders moet. Iets wat helaas wel heel vaak gebeurt.

Ik wil mensen serieus nemen en hen waarderen voor het werk wat zij al verzet hebben en dit tegelijkertijd uitdagen in het licht van de gewenste toekomst. Veranderen is voor de meeste mensen, teams en organisaties al spannend genoeg. Laten we aansluiten bij de verschillen en zoeken hoe verandering voor eenieder betekenis krijgt met de een passende mix tussen; bekrachtigen, verbeteren en vernieuwen!

door Emiel van Eijk